a

Ο κ. Αντωνίου Αθανάσιος είναι Καρδιοχειρουργός, διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο και συνεργάζεται με το Νοσοκομείο Ευρωκλινική Αθηνών. Επέστρεψε στην Ελλάδα έχοντας λάβει μια πολυετή, υψηλής ποιότητας, εκπαίδευση στην ειδικότητα του σε διεθνώς καταξιωμένα Νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αμερικής.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

COURSES

1. Mitral valve repair (New York, USA, 2018)

2. Master class on aortic valve repair: A step-by-step approach (March 2017- EACTS, Paris, France)

3. Small aortic root course (9-10 February 2017- Abbott, Stratford upon Avon, UK)

4. Introduction to Aortic Surgery (17-19 March 2016-EACTS, Windsor, UK)

5. Surgical treatment on Atrial Fibrillation-training program for the Maze procedure (24 November 2014-Royal College of Surgeons, London, UK)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Παρακολούθηση και επίβλεψη νεότερων συναδέλφων (SHO) στην προεγχειρητική και μεταγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, όσο και σε βασικές χειρουργικές τεχνικές (St Thomas’ Hospital, Bart’s Herat Center).

2. Διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών (2ου και 3ου έτους) του King’s College of London στην κλινική εξέταση του καρδιοχειρουργικού ασθενούς.

3. Συγγραφή των κατευθυντήριων οδηγιών για την άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση των καρδιοχειρουργικών ασθενών (Guidelines for the postoperative management of patients in HDU- St Thomas’ Hospital, 2017)

4. Διδασκαλία νοσηλευτών στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην Καρδιοχειρουργική (St Thomas’ Hospital).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ``ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ`` ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

1. Συμμετοχή σε επεμβάσεις διακαθετηριακής εμφύτευσης της αορτκής βαλβίδος (TAVI) διαμέσου όλων των πιθανών προσπελάσεων (transfermoral, transapical, transaortic under: Prof Bapat and Mr Young).

2. Συμμετοχή στις πρώτες παγκοσμίως επεμβάσεις διακαθετηριακής εμφύτευσης της μιτροειδούς (TMVI) βαλβίδος (under Professor Bapat).

3. Συμμετοχή σε επεμβάσεις αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδος διαμέσου ελάχιστα επεμβατικής οδού (minimally invasive surgery-AVR via right anterior thoracotomy or AVR via upper hemisternotomy).

Το St Thomas’ Hospital αποτελεί το μεγαλύτερο Κέντρο διακαθετηριακής εμφύτευσης βαλβίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο (leading center in TAVR and novel transcatheter techniques) και υπό την καθοδήγηση του Professor Bapat είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω ενεργά σε ικανό αριθμό επεμβάσεων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Hemiarch vs total arch replacement in patients with Type A acute aortic dissection (St Thomas’ Hospital 2017).

2. Literature review regarding the management of the porcelain aorta in patients undergoing cardiac surgery (St Thomas’ Hospital 2017).

3. Patient-prosthesis mismatch (PPM) during aortic valve replacement (St Thomas’ Hospital 2016).

4. 2011 Update to the Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anaesthesiologists “Blood conservation clinical practice guidelines” (St Thomas’ Hospital 2016).

5. Transcatheter or surgical aortic valve replacement in intermediate risk patients? (St Thomas’ Hospital 2016).

6. Mitral valve repair versus mitral valve replacement for severe ischaemic mitral regurgitation (St Thomas’ Hospital 2016).

7. Outcome and prosthesis choice for active aortic valve infective endocarditis: analysis of the Society of Thoracic Surgeons Adult Cardiac Surgery Database (St Thomas’ Hospital 2015).

8. Expert position paper on the management of antiplatelet therapy in patients undergoing coronary artery bypass surgery (St Thomas’ Hospital 2015).

9. 2014 ESC/EACTS guidelines on myocardial revascularization (St Thomas’ Hospital 2014).

CLINICAL AUDITS (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)

1. The use of topical hemostatic agents in patients undergoing cardiac operation” (2016-St Thomas’ Hospital)

Σκοπός: μελέτη της αποτελεσματικότητας και του κόστους χρήσης των διαφόρων αιμοστατικών παραγόντων (fibrin sealants, gelatin sponge haemostatics, cyan-oacrylate adhensives, oxidized regenerated cellulose, microfibrillar collagen, composite collagen and thrombin sealant, thrombin sealant, polyethylene glycol polymers, bovine albumin and gluteraldehyde, gelatin and thrombin)  που χρησιμοποιούνται κατα κύριον λόγο σε σύμπλοκες επεμβάσεις ή σε επεμβάσεις που σχετίζονται με διαταραχές του πηκτολογικού μηχανισμού του ασθενούς

Αποτέλεσμα: σύνοψη των ενδείξεων χρήσης για καθένα απο τους τοπικούς αιμοστατικούς παράγοντες που διατίθενται στο νοσοκομείο μας.


2. “The postoperative management of a new onset atrial fibrillation in patients undergoing cardiac operation” (2015-St Thomas’ Hospital)

Σκοπός: μελέτη της συχνότητας εμφάνισης, αιτιών και τρόπων αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής κατά τη διάρκεια της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Η κολπική μαρμαρυγή που συνήθως εμφανίζεται  κατά τη 2η-3η μετεγχειρητική ημέρα, δημιουργεί επικίνδυνες επιπλοκές (π.χ αγγειακά εγγεφαλικά επισόδια) και αποτελεί μια απο συχνότερες αιτίες  καθυστέρησης εξόδου του ασθενούς απο το νοσοκομείο.

Αποτέλεσμα: συγγραφή των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines), με ιδιάτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των συχνότερων αιτιών της κολπικής μαρμαρυγής καθώς και στην ενδεικνυόμενη αντιπηκτκή κάλυψη των ασθενών, οι οποίοι παραμένουν σε κολπική μαρμαρυγή κατά την έξοδο τους απο το νοσοκομείο.


3. “Management of postoperative bleeding after cardiac procedure” (2015-St Thomas’ Hospital)

Σκοπός: αξιολόγηση των κυριότερων παραγόντων που δύναται να οδηγήσουν στην προεγχειρητκή πρόβλεψη των ασθενών που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο μετεγχειρητικής αιμορραγίας αλλά και στη βέλτιστη αντιμετώπιση αυτής.

Αποτέλεσμα: διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για την προεγχειρητική  αξιολόγση του κινδύνου αιμορραγίας στο καρδιοχειρουργικό ασθενή , καθώς και διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής αιμορραγίας.


5. “Delirium in patients undergoing cardiac surgery. Causes-management” (in progress-St Thomas’ Hospital)

Σκοπός: αξιολόγηση των κυριότερων παραγόντων που δύναται να οδηγήσουν  στην προεγχειρητική πρόβλεψη των ασθενών που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο μετεγχειρητικού delirium καθώς και στην ταχύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτού. Το delirium συνιστά ολοένα και πιο συχνά παρατηρούμενη επιπλοκή στο νοσοκομείο μας που παρατείνει  σημαντικά την παραμονή των ασθενών.

Αποτέλεσμα: διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόβλεψη, διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση του delirium στον καρδιοχειρουργικό ασθενή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Harky A, Antoniou A, Howard C, Rimmer L, Ahmad MU, Bashir M. Valve sparing aortic root surgery: from revolution to evolution? J Vis Surg 2019;5:14

2. Antoniou A, Attia R. Anomalous origin of the right coronary artery from the left coronary sinus with “malignant course”. Clinics in Surgery 2018;3 (Article:2065)

3. Schulte K, Antoniou A, Attia R. Does fast-track recovery improve outcomes in adult cardiac surgery? Ann Cardiol Vasc Med. 2018;3:1012.

4. Antoniou A, Bashir M, Harky A, Adams B, Uppal R. Decoding the Volume Outcome Relationship in Type A Aortic Dissection. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2018. doi.org/10.1007/s11748-018-0395-5 [Epub ahead print]. PMID: 29754259

5. Antoniou A, Bashir M. Harky A, Di Salvo C. Redo proximal aortic surgery: Challenges and controversies. Gen Thorac Cardiovasc Surgery. 2018 May 18. doi: 10.1007/s11748-018-0941-y. [Epub ahead of print] PMID: 29777492.

6. Antoniou A, Harky A, Bashir M, El Khoury G. Why I choose to repair and not to replace the aortic valve? Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2018- 2018 Apr 5.doi:10.1007/s11748-018-0920-3. [Epub ahead of print].PMID: 29623558.

7. Antoniou A, Harky A, Bashir M: Arteriovenous malformation as an infiltrating mass of the right ventricle. Ann Thorac Surg. 2018 Mar 22.pii: S0003-4975(18) 30381-3.doi:10.1016/j.athoracsur.2018.02.046 [Epub ahead of print]. PMID: 29577923.

8. Harky A, Antoniou A, Bashir M, Al Hamdan L, Rakesh U. Size and dissection: what is the relation? Indian J Thorac and Cardiovasc Surg. 2018 Jul 9. doi: 10.1007/s12055-018-0687-2.

9. Antoniou A, Harky A, Yap J, Lall K, Bashir M. Bioprosthetic aortic valve replacement: a telltale from the young. Ann Transl Med. 2018 May ;6 (10):185. doi: 10.21037/atm.2018.02.19.

10. Harky A, Bashir Mohamad, Antoniou A, Bilal H. The changing surgical approach to acute type A aortic dissection. Journal of Visualized Surgery. 2018 Jul 23. doi: 10.21037/jovs.2018.07.05.

11. Harky A, Bashir M, Antoniou A , Bilal H. Open aortic arch surgery: the gold standard method. Indain J Thorac and Cariovasc Surg. IJTC-D-18-00108. Manuscript was accepted.

12. Antoniou A, Ntalas I, Gupta A, Attia R. Remodelling of the aorta after a catheter- induced aortic dissection. Eur J Cardiothorac Sug. 2018; 53:479-81.

13. Antoniou A, Filias V, Mourtzis N, Economidou S, Schortsanitis P, Panagiotou M. Intrapericardial bronchogenic cyst found incidentally during open heart surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2012 Dec;20 (6):737-8.

EDITORIAL BOARD MEMBER

1. Journal of Cardiac Surgery

2. Asian Cardiovascular and Thoracic Surgery

3. General Thoracic and Cardiovascular Surgery

4. Diagnostic and Interventional Radiology

5. Hypertension & Vascular Biology International Journal

6. Anatomy Physiology &Biochemistry International Journal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Harky A, Antoniou A, Shi Kai Chan J, Ho C, Wong M, Al Nasiri R, Bashir M. Acute type B thoracic dissection, open or endovascular? A systemic review and meta- anlysis. ACTS 26-2t April, New York, USA.

2. Antoniou A, Bashir M, Adams B, Felderchof J, Balthmforth D, Yates M, Lall K, Sheikh A, Shipolini A, Yap J, Uppal R. Are biomarkers better at predicting cord ischaemia than neuromonitoting techniques in thoracoabdominal aortic aneurysm repair. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).

3. Antoniou A, Bashir M, Shaw M, Harky A, Yates M, Mariscalco G, Ballmforth D, Awad W, Shipolini A, Yap J, Tsang V, Oo A, Uppal R. Reopeoperations in aortic root surgery –United Kingdom experience with focus on outcomes and survival. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).

4. Antoniou A, Bashir M, Harky A, Mariscalco G, Yap J, Awad W, Roberts N, Shipolini A, Oo A, Uppal R. Surgery for acute Type A dissection with extended arch replacement: the UK experience with 198 patients. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).

5. Antoniou A, Bashir M, Harky A, Shaw M, Yap J, Shipolini A, Lall K, Awad W, Uppal R, Oo A. Effects of gender differences in patients undergoing surgery for acute Type A dissection in the UK. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).

6. Bashir M, Antoniou A, Harky A, Shaw M, Khosravi A, Yates M, Adams B, Wold-man S, Wong K, Di Salvo C, Kolvekar S, Yap J, Uppal R. Epidemiology, characteristics, and outcomes of infective endocarditis in east London: a cohort study of 654 patients over 10 years. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).

7. Bashir M, Harky A, Antoniou A, Sheikh A, Di Salvo C, Edmondson S, Yap J, Oo A, Uppal R. The UK’s perspective of acute Type A aortic dissection in septuagenarians and octogenarians. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).

8. Bashir M, Antoniou A, Harky A, Mariscalco G, Yap J, Wong K, Edmondson S, Oo A, Uppal R. Effects of hospital volume and aortic segments in- hospital mortality for patients with thoracic aortic disease in England. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).

9. Harky A, Szczeklik M, Antoniou A, Gupta P, Roberts N, Shipolini A, Edmondson S, Uppal R. Who needs consenting for permanent pacemaker implantation post cardiac surgery? (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).

10. Bashir M, Adams B, Antoniou A, Harky A, ShawM, Balmforth D, Khosravi A, Mariscalco G, Lall K, Roberts N, Shipolini A, Oo A, Uppla R. Chronic Type B aortic dissection: a perspective on the UK Open Surgical Outcomes. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017)

11. Gresiou M, Sarridou D, Antoniou A: Late tamponade and interesting tran-esophageal ECHO findings after mechanical mitral valve and tricuspid valve replacement {(Perioperative management –theatres and ICU) ACTA/SCTS Annual Meeting and Cardiothoracic Forum, London, 2016}

12. Milburn K, Bapat V, Antoniou A, Thomas M: valve-in-valve implantation: is this the new standard for degenerated bioprostheses? (ACTA/SCTS Annual Meeting and Cardiothoracic Forum 2015, Manchester, March 2015)

13. Antoniou A, Baltayiannis N, Mitsos S, Anagnostopoulos D, Bolanos N, Chatzimichalis A: Bronchial washing prior or after brushing and forceps biopsy in the diagnosis of endoscopically visible lung cancer (7th Congress of Balkan Union of Oncoloy, Izmir, Turkey, 16-19 October 2008)

14. Antoniou A, Nikolouzos S, Baltayiannis N, Magoulas D, Kontogiannopoulos C, Bolanos N, Anagnostopoulos D, Kaya A, Georgiannakis E, Kayiani E, Chatzimichalis A: Tracheoesophageal fistulas of malignant origin: treatment with expandable wall stents (18th World Congress- World Society of Cardiothoracic Surgeons, Kos, Greece, 30/4-3/5 2008)

15. Antoniou A, Georgiannakis E, Kalokerinou A, Baltayiannis N, Tsopela E, Nikolouzos S, Giannopoulou A, Anagnostopoulos D, Bolanos N, Michaloliakou C, Chatzimichalis A: Quality of life of patients with lung cancer after lobectomy and pneumonectomy (18th World Congress- World Society of Cardiothoracic Surgeons, Kos, Greece, 30/4-3/5 2008)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Αντωνίου Α, Μούρτζης Ν, Κυριαζής Χ, Οικονομίδου Σ, Παναγιώτου Μ: Απώτερα αποτελέσματα επεμβάσεων ανακατασκευής της αριστεράς κοιλίας (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς–Αγγείων, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 2012)

2. Σαμανίδης Γ, Αντωνίου Α, Μητσός Σ, Περρέας Κ, Καλόγρης Π, Δημητρίου, Αμανατίδης Γ, Μιχάλης Α: Τα βραχυπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα αποτελέσματα της ενδαρτηρεκτομής του προσθίου κατιόντος κλάδου (LAD) στη διάχυτη στεφανιαία νόσο (31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2010)

3. Αντωνίου Α, Μπαλταγιάννης Ν, Καστρινάκη Κ, Αναγνωστόπουλος Δ, Μπολάνος Ν, Μητσός Σ, Χατζημιχάλης Α: Iδιοπαθές μη πνευμονικό οίδημα μετά απο πνευμονεκτομή (11ο Θεματικό Συνέδριο, Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική: κλινικές περιπτώσεις και σπάνια νοσήματα, Αθήνα 2008)

4. Αντωνίου Α , Σφηκάκης ΠΓ, Ιατρέλη Ι, Παύλου Σ, Λαρεντζάκη Α,Παυλόπουλος Φ: Στρατηγική διεγχειρητικής αντιμετώπισης του χειρουργικού ασθενούς που δε συναινεί στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων αυτού (25Ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006)

5. Σφηκάκης Π, Αντωνίου Α, Οικονομίδου Ε, Λιάκος Χ, Κοντοστόλης Σ, Βλάσσης Θ :Μείζονες λαπαροτομίες χωρίς τη χρήση παραγώγων αίματος (25Ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006).

POSTERS ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Antoniou A, Bashir M, Yates M, Mariscalco G, Balmforth D, Awad W, Shipollini A, Yap J, Tsang V, Oo A, Uppal R: Re-operations in aortic root surgery- United Kingdom experience with focus on outcomes and survival (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017)

2. Bashir M, Antoniou A, Harky A, Shaw M,Khosravi A, Martin Y, Adams B,Wold-man S, Wong K, Di Salvo K: Epidemiology, characteristics and outcome of infect-ive endocarditis in East London: A Cohort study of 654 patients of 10 years (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017)

3. Attia R, Papalexopoulou N, Hancock J, Young C, Antoniou A, Thomas M, Bapat V: Successful treatment of failing biological prosthesis due to “stent creep” with valve-in-valve transcatheter aortic valve implantation (ACTA/SCTS Annual Meeting and Cardiothoracic Forum 2015, Manchester, March 2015)

4. Samanidis G, Antoniou A, Dimitriou S, Michalis A: Cardiac myxoma-18 years’ experience (5th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, Athens, Greece, 16-18 September 2010)

5. Antoniou A, Mitsos S, Khoury M, Dimitriou S, Kalogris P, Amanatisdis G, Perreas K, Michalis A: Risk factor analysis and long term survival in 398 consecuive modified Bentall operations ((5th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, Athens, Greece, 16-18 September 2010)

POSTERS ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Αντωνίου Α, Μούρτζης Ν, Κυριαζής Χ, Οικονομίδου Σ, Παναγιώτου Μ: Ενδοπερικαρδιακή βρογχογενής κύστη: ένα τυχαίο εύρημα κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς–Αγγείων, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 2012)

2. Αντωνίου Α, Μούρτζης Ν, Κυριαζής Χ, Οικονομίδου Σ, Παναγιώτου Μ: Χρόνιος διαχωρισμός ως επιπλοκή εξωτερικής ενίσχυσης μετρίως διατεταμένης ανιούσης αορτής (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς–Αγγείων, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 2012)

3. Σφηκάκης ΠΓ, Οικονομίδου ΕΜ, Αντωνίου Α, Λιάκος ΧΑ, Κοντοστόλης ΒΣ, Βλάσσης ΘΑ: Μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις χωρίς τη χρήση αίματος (25Ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006)